Mga gumagamit at biktima ng opioid kay Sen. Patty Murray: 'Tulong' (02/23/2018 Herald Article)

EVERETT — Isang anak na lalaki na lumaki sa isang tahanan na may dalawang magulang na lulong sa droga.

Isang ina na ang 24 na taong gulang na anak na lalaki ay namatay dahil sa labis na dosis ng heroin.

Isang punong-guro sa elementarya na nakikita ang mga epekto ng mga bata na lumaki sa isang tahanan na sinira ng paggamit ng droga.

At isang ina na nagkuwento ng sakit na pansamantalang inalis ang kanyang mga anak sa kanyang tahanan habang siya ay gumagamit ng droga.

Ito ang ilan sa mga kuwentong naglalarawan sa dumaraming bilang ng pang-aabuso sa opiate na ibinahagi kay US Sen. Patty Murray noong Huwebes sa isang kaganapan sa Everett.

[Higit pa…]