ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຂອງການໃຊ້ຢາ Opioid & ການໃຊ້ຢາ Opioid ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນເຂດ Snohomish: ບົດລາຍງານພະຍາດ (ເດືອນທັນວາ 2018, ເມືອງ Snohomish)

ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ຍັງ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ມີ​ຊາວ​ເມືອງ 10,000 ຄົນ​ຕິດ​ຢາ​ຝິ່ນ.

ເພີ່ມເຕີມ…