Opioid Pocket Resource Guides ແລະ Rack Card

ບັດ Rack

Opioid Resource Rack – ບັດ Darrington

Opioid Resource Rack Card – Sky Valley

Opioid Resource Rack Card – Snohomish County

Pocket Resource Guides

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອພິມໃສ່ເຈ້ຍ 8.5 × 11, ສອງດ້ານ, ພັບໃນເຄິ່ງຫນຶ່ງໃນແນວຕັ້ງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ folded ໃນເຄິ່ງຫນຶ່ງອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.

ບັດຊັບພະຍາກອນ Opioid – Darrington

ບັດຊັບພະຍາກອນ Opioid – Sky Valley

ບັດຊັບພະຍາກອນ Opioid – Snohomish County

ພາສາເພີ່ມເຕີມ