Rối loạn sử dụng opioid & Lạm dụng opioid ở Hạt Snohomish: Báo cáo Gánh nặng của Dịch bệnh (Tháng 12 năm 2018, Khu Y tế Snohomish)

Một nghiên cứu mới cũng ước tính có khoảng 10.000 cư dân quận nghiện opioid.

Hơn…