Plano ng Aksyon

Plano ng Aksyon ng Snohomish County

Ang Snohomish County ay makakatanggap ng opioid settlement funds sa pamamagitan ng OneWashington Memorandum of Understanding (MOU). Ang Snohomish County ay patuloy na tumutuon sa multi-agency at multi-jurisdictional na pakikipagtulungan upang matugunan ang mga epekto ng epidemya ng opioid. Ang plano sa paggastos ay nagmumungkahi ng isang dahan-dahang diskarte na sumasalamin sa paunang pagbabayad at inaasahan ang mga pagbabayad sa hinaharap. Ang talahanayan sa ibaba ay nagbabalangkas sa Phase I at II ng plano.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang buong maikling patakaran sa Plano sa Paggastos ng Opioid ng Snohomish County iniharap sa Konseho ng Snohomish County noong Pebrero 2023.

Plano ng Paggastos - Phase I
Program Manager - Pamamahala sa Emergency Magbigay ng patuloy na koordinasyon para sa MAC Group; upang pangasiwaan ang anumang RFP at/o mga proseso ng kontrata na may kaugnayan sa mga pondo ng settlement, at; upang lumahok sa pagbuo ng isang pangmatagalang diskarte para sa mga pondo ng pag-areglo at ang MAC Group. $135,000 bawat taon
Epidemiologist II - Kalusugan Upang pahusayin ang kalidad at pagiging maagap ng data pati na rin palawakin ang mga pinagmumulan ng data, kabilang ang data ng husay mula sa mga kasosyo sa komunidad at mga direktang apektado ng krisis; dagdagan ang mga tauhan nang mas malapit sa isang makatwirang antas para sa pangkat ng trabahong ito; pag-iba-ibahin at pag-optimize ng data visualization para sa pagkonsumo ng publiko gayundin ng mga panlabas na kasosyo at media $125,000 bawat taon
Suportahan ang 1st Responder Leave Behind Program – Kalusugan Upang bawasan ang bilang ng mga namamatay sa labis na dosis sa pamamagitan ng paggawa ng Narcan/Naloxone na mas madaling magagamit sa pamamagitan ng aming Fire/EMS at iba pang mga komunidad ng unang tumugon. $121,125
Kasunduan sa Data - Pamamahala sa Emergency Kontrata sa WA Recovery Helpline para magbigay ng karagdagang data source. $10,000
Suporta sa Komunidad - Pamamahala sa Emergency Magbigay ng suporta sa mga organisasyon at lungsod na nakabatay sa komunidad na gustong dagdagan ang kanilang trabahong nauugnay sa opioid $150,000
Mga Epekto sa Komunidad - Maramihang Organisasyon Magbigay ng suporta sa modelo ng SAFE team na matagumpay na naisama upang matugunan ang mga epekto sa komunidad sa buong county. $130,000
Kabuuan para sa Phase I $671,125
Plano ng Paggastos - Phase II
Primary Prevention Educator Magbigay ng edukasyong nakabase sa paaralan upang mabawasan ang mga paglitaw ng kaguluhan sa paggamit ng sangkap. $200,000 bawat taon
Mga Mobile na Gamot para sa Opioid Use Disorder Gumawa ng mobile resource na maaaring magbigay ng gamot na tinulungang paggamot at/o pagpapayo na mas malapit sa mga dumaranas ng SUD. $600,000 bawat taon
Kabuuan para sa Phase II Hanggang $800,000

Mga Inisyatiba sa Action Plan

Ang ilang mga inisyatiba ay maaaring mangailangan ng karagdagang pag-aaral bago ang pagpapatupad. Ang paunang kasunduan ay hindi magtataguyod ng pagpopondo para sa Phase II. Ang mga ito ay maituturing na "patunay ng konsepto" sa pag-asam ng mga pag-aayos sa hinaharap. Nag-aalok ang Mobile MOUD ng mga potensyal na pagkakataon sa pakikipagsosyo sa mga hurisdiksyon na gustong magbigay ng opsyon sa paggamot. Isinaalang-alang namin ang iba pang mga ideya sa panahon ng proseso ng pagbuo ng plano sa paggastos. Ang nasa itaas ay kumakatawan sa mga rekomendasyong pinagkasunduan na posible sa pananalapi at pagpapatakbo.