10 Bagay na Dapat Malaman Tungkol sa Opioids

Matuto pa tungkol sa opioids

Ano ang opioids? Bakit sila mapanganib? Ano ang maaari mong gawin upang maiwasan ang pang-aabuso?
Alamin kung sino ang tatawagan at kung paano tutulungan ang isang taong nahihirapan sa pagkagumon, gayundin kung paano makipag-usap sa iyong mga anak, sa iyong mga magulang at sa iyong provider tungkol sa mga opioid.

Kontent na pwedeng idownload