Makipag-usap sa Iyong Provider

Ang mga gamot na nakabatay sa opioid ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pamamahala ng pananakit — lalo na para sa matinding pananakit na maaaring direktang maranasan ng isang tao pagkatapos ng operasyon. Gayunpaman, ang mga opioid na gamot tulad ng Vicodin, Percocet at OxyContin ay makapangyarihan at maaaring nakamamatay kung hindi iniinom ng maayos. Kahit na kinuha ayon sa direksyon, ang anumang gamot na nakabatay sa opioid ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto, kabilang ang pagkagumon at labis na dosis.

Isaalang-alang muna ang Iba Pang Mga Opsyon sa Pamamahala ng Sakit

Bagama't maaaring makatulong ang mga opioid na makontrol ang sakit sa simula, kadalasan ay hindi kinakailangan ang mga ito. Dr. Caleb Banta-Green, principal research scientist kasama ang Alcohol and Drug Abuse Institute ng Unibersidad ng Washington, nagbabala sa mga tao na isaalang-alang ang mga gamot, at partikular na ang mga opioid, bilang bahagi ng toolkit ng paggamot. Ang mga opioid ay dapat nasa ibaba, hindi sa itaas.

"Ang mga matatanda - at mga bata - ay dapat na maunawaan na hindi isang tagumpay ang lumabas sa opisina ng doktor na may mga opioid," sabi ni Banta-Green. "Ang iyong layunin ay magkaroon ng isang plano at mga tool."

Sa halip, isaalang-alang ang iba pang mga opsyon na maaaring gumana nang maayos ngunit may mas kaunting mga panganib. Para sa panandaliang pananakit na malamang na tatagal lamang ng isang linggo o dalawa, palaging pinakamainam na magsimula sa mga paggamot sa sakit na hindi opioid. Maaaring kabilang dito ang mga over-the-counter na pain reliever, physical therapy, ehersisyo, at propesyonal na tulong sa pagharap sa mga emosyonal na epekto ng sakit.

Maging Matapat Tungkol sa Iyong Sitwasyon

Kailangan mong maging upfront tungkol sa iba pang mga gamot na iniinom mo, o kung mayroon kang kasaysayan ng pagkagumon. Makakatulong ito sa iyong provider na makipagtulungan sa iyo upang mahanap ang tamang plano sa paggamot. Kung naniniwala kang nahihirapan ka sa substance use disorder, humingi ng gabay sa iyong provider at mga referral para sa tulong. Maraming provider sa Snohomish County ang maaaring mag-alok ng paggamot na tinulungan ng gamot (tulad ng buprenorphine o Suboxone), o magrekomenda ng isang kasamahan sa parehong klinika na magagawa.

Kapag Inireseta ang mga Opioid

Kung ang mga opioid ang pinakamahusay na kurso ng paggamot, magsimula sa pinakamaliit na dosis at supply na magagamit. Ang mga alituntunin sa pagrereseta para sa mga nasa hustong gulang ay nagpapahiwatig na ang paunang reseta ay dapat na hindi hihigit sa tatlo hanggang pitong araw ng gamot. Dapat mong inumin ang gamot gaya ng ipinahiwatig; ang pag-inom ng higit o paggamit ng mga opioid nang mas madalas ay maaaring mapataas ang iyong panganib ng pag-asa o labis na dosis.

Kung ikaw o isang miyembro ng pamilya ay gumagamit ng mga opioid para sa malalang pananakit o nahihirapan sa heroin o pagkagumon sa opioid, tanungin ang iyong provider tungkol sa pagpapanatili ng naloxone sa kamay. Ang Naloxone – o Narcan – ay isang overdose-reversal na gamot, at ang iyong provider ay maaaring magbigay sa iyo ng reseta upang ito ay dumaan sa iyong insurance. Ang isa pang pagpipilian ay ang pagbili ng naloxone nang direkta mula sa isang lokal na parmasya.

Maghanap ng Bagong Provider kung Kailangan

Ang punto ay ang mga pasyente ay dapat maging komportable na makipag-usap sa kanilang tagapagkaloob. Kung hindi ka, o ang iyong provider ay nagpipilit na magreseta ng mga opioid, maaari mong isaalang-alang ang paghahanap ng bagong provider. Magtanong sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya para sa mga rekomendasyon, tawagan ang iyong kompanya ng seguro para sa isang listahan ng mga provider sa iyong lugar, o bisitahin ang Website ng Washington State Health Care Authority.

Kung naniniwala kang nilabag ng iyong provider ang isang batas, o nagpakita ng hindi propesyonal na pag-uugali o mga aksyon na nanlilinlang o nakakapinsala sa iyo, ang isa pang paraan ay ang magsampa ng reklamo kasama ang Washington State Department of Health.