Para sa mga Provider at Prescriber

Mula sa mga pagsusuri sa paggamit hanggang sa mga follow-up na appointment, at lahat ng nasa pagitan, ang aming mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay isang mahalagang diskarte sa pagwawakas sa epidemya ng opioid. Nasa ibaba ang ilang mapagkukunan upang matulungan ka at ang iyong mga kasamahan na manatiling napapanahon sa mga bagong alituntunin at pinakamahusay na kagawian.

Sentro para sa Opioid Safety Education
Mga Alituntunin sa Klinikal na Opioid ng WSMA
Programa sa Pagsubaybay sa Reseta ng Estado ng Washington
COPE Trainings ng UW School of Medicine
Washington Screening, Maikling Pamamagitan, at Referral sa Paggamot (SBIRT)
Mga Pamantayan sa Hukuman ng Pang-adultong Gamot
Mga Alituntunin sa Dental sa Pagrereseta ng Opioid para sa Acute Pain Management