Para sa mga Edukador

Naghahanap ng Narcan para sa iyong paaralan? Punan ito form ng kahilingan.

Narito ang mga mapagkukunang magagamit upang tumulong sa pagpaplano ng kurikulum at aralin tungkol sa paggamit ng opioid at mga karamdaman sa paggamit ng sangkap, pati na rin ang impormasyong maibabahagi mo sa mga magulang at tagapag-alaga.

National Institute on Drug Abuse Lesson Plan & Activity Finder
Pag-iwas sa Operasyon
Ang Katotohanan Tungkol sa Droga
KidsHealth sa Silid-aralan
Ang Proyektong Pang-aabuso sa Medisina
Alam! mula sa Prevention Action Alliance