Umaasa ang County ng bagong plano para sa mga adik na matalo sa mga daliri nito (01/17/2018 Herald article)

Umaasa ang County ng bagong plano para sa mga adik na matalo sa mga daliri nito

Ang dating work release building sa downtown Everett ay muling gagawing diversion center.

EVERETT — Ang mga pangkat ng mga social worker at mga kinatawan ng sheriff na nakikipagsapalaran sa mga kampong walang tirahan na nagwiwisik sa paligid ng mas magaspang na mga gilid ng Snohomish County ay pumunta doon upang maghanap ng mga panandaliang sandali.

Sinisikap ng mga koponan na kumbinsihin ang mga nahihirapan sa pagkalulong sa droga at sakit sa isip na ang mga tao ay nagmamalasakit at ang tulong ay makukuha, kung handa lang silang gawin ang unang hakbang na iyon.

[Higit pa…]