Alamin ang Iyong Meds, I-lock ang Iyong Meds

Ang Mga Pangunahing Kaalaman

Para sa isang pag-unawa kung ano ang mga opioid ay i-click dito.

Mga Mapanganib na Pakikipag-ugnayan sa Droga

Mahalagang malaman kung ang gamot na inireseta sa iyo ay isang opioid. Ang mga indibidwal na umiinom ng opioid ay maaaring magkaroon ng negatibong pakikipag-ugnayan sa iba pang mga gamot na iniinom, partikular sa benzodiazepines at alkohol.

Ang mga benzodiazepine, kabilang ang Xanax at Valium, ay madalas na inireseta para sa pagkabalisa at hindi pagkakatulog. Pinapabagal nila ang mga function ng katawan. Kapag ang benzodiazepines ay pinagsama sa mga opioid, ang panganib ng labis na dosis ay tumataas nang husto. Ito ay dahil ang parehong uri ng mga gamot ay pinipigilan ang paghinga. kapag pinaghalo, maaari silang maging sanhi ng ganap mong paghinto sa paghinga. Ang alkohol ay kumikilos sa katulad na paraan, kaya siguraduhing paghigpitan ang paggamit ng alkohol habang umiinom ng mga de-resetang opioid.

Ang isa pang bagay na dapat malaman tungkol sa iyong reseta ng opioid ay ang tamang dosis. Ang pakikipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko ay tutulong sa iyo na malaman nang eksakto kung kailan dapat inumin ang iyong gamot at kung gaano karami ang dapat mong inumin. Inirerekomenda na dapat kang kumuha ng pinakamababang dosis na posible para sa pinakamaikling panahon upang mabawasan ang pagkakataon ng iyong katawan na magkaroon ng tolerance sa gamot.

Maling Paggamit at Pang-aabuso sa Reseta

Kung mayroon kang reseta ng opioid, mahalagang inumin ang iyong gamot nang eksakto tulad ng inireseta at ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang hindi wastong paggamit ng iyong sariling reseta ay tinatawag na "maling paggamit ng reseta," at kapag ang reseta na iyon ay para sa mga opioid, ang pagsasanay na ito ay maaaring maging lubhang mapanganib. Ang pag-inom ng napakaraming mga tabletas, pag-inom ng iyong gamot nang masyadong madalas, at pag-inom ng iyong gamot nang mas matagal kaysa sa inireseta lahat ay maaaring ituring na maling paggamit ng reseta. Ang pag-inom ng mga tabletas na hindi inireseta sa iyo o paghanap ng mga reseta para sa mga pekeng kondisyon ay mga halimbawa ng pag-abuso sa reseta. Ang maling paggamit at pag-abuso sa mga reseta ng opioid ay maaaring humantong sa karamdaman sa paggamit ng sangkap, gayundin sa mas mataas na panganib ng labis na dosis.

Medicine lock box, bag, and secure pill box

Ligtas na Pag-iimbak ng Iyong Mga Gamot

Ang pag-inom ng inireresetang opioid ay naglalagay sa iyo sa panganib para sa pagnanakaw ng reseta. Ang mga de-resetang opioid ay karaniwang inaabuso. Ang ligtas na pag-iimbak sa iyo ng mga gamot ay maaaring maiwasan ang mga ito na mahulog sa maling mga kamay. Ang isang mahusay na paraan upang matiyak na ligtas ang iyong mga reseta ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa mga locking medicine cabinet, maliliit na lock box, at portable lock bag o locking pill bottles. Ang mga ito ay mabibili sa ilang lokal na parmasya, malalaking retailer kabilang ang Amazon at Walmart, pati na rin ang mga independiyenteng online na negosyo tulad ng Safer Lock Rx, LockMed at Mga Kagamitan sa Cardinal Bag.