ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະພະນັກງານໃນທີມ opioids ຢູ່ Snohomish Health District ຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານດ້ວຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ Narcan ຕໍ່ໄປ.

ແບບຟອມຄວາມສົນໃຈຂອງການຝຶກອົບຮົມ Narcan ສໍາລັບບຸກຄົນ