กรุณาลงทะเบียน ที่นี่ หากคุณสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ Stilly Valley Health Connections ในวันที่ 2 มีนาคม เวลา 14.00-15.00 น. หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมเหล่านี้ได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและคลิกส่งเพียงครั้งเดียว แบบฟอร์มจะไม่เปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังหน้ายืนยัน แต่แบบฟอร์มจะถูกส่งไปยังพนักงานจาก Snohomish County Health Department and Human Services พนักงานจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม Narcan ครั้งต่อไป

แบบฟอร์มความสนใจการฝึกอบรม Narcan สำหรับบุคคล