หากคุณสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยตนเองที่ Verdant Health Commission on วันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น กรุณาลงทะเบียน ที่นี่. หากคุณสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยตนเองที่ Verdant Health Commission on วันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น กรุณาลงทะเบียน ที่นี่. หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมเหล่านี้ได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และพนักงานในทีม opioids ที่ Snohomish Health District จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม Narcan ครั้งต่อไป

แบบฟอร์มความสนใจการฝึกอบรม Narcan สำหรับบุคคล