Kung maaari kang dumalo sa isang personal na pagsasanay sa Verdant Health Commission sa Nobyembre 1 nang 12:00 PM mangyaring mag-sign up dito. Kung maaari kang dumalo sa isang personal na pagsasanay sa Verdant Health Commission sa Nobyembre 8 nang 6:00 PM mangyaring mag-sign up dito. Kung hindi ka makadalo sa mga pagsasanay na ito, mangyaring punan ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan sa iyo ang isang empleyado sa pangkat ng opioid sa Snohomish Health District para sa impormasyon sa susunod na pagsasanay sa Narcan.

Form ng Interes sa Pagsasanay ng Narcan para sa mga Indibidwal