Kahilingan sa Pagpopondo ng Opioid ng Komunidad

Community Recovery Services Grants

Ang Snohomish County ay nag-aalok ng kabuuang $150,000 sa grant na pagpopondo sa mga organisasyong nagbibigay ng mga serbisyo sa pagbawi para sa mga taong nakakaranas ng opioid use disorder sa Snohomish County. Maaaring mag-aplay ang mga organisasyon ng hanggang $7,500 at magkakaroon ng dalawang round ng pagpopondo; Enero 2024 – Hunyo 2024 at Hulyo 2024 – Disyembre 2024. Kung ang isang organisasyon ay hindi napili para sa unang round ng pagpopondo, sila ay magiging karapat-dapat para sa ikalawang round at hindi na kailangang mag-apply muli. Lahat ng nonprofit, non-governmental na ahensya na nagtatrabaho sa pagbawi sa Snohomish County ay karapat-dapat para sa mga pondong ito. 

Nag-host ang County ng sesyon ng impormasyon para sa mga pondo ng grant at mahigpit na hinihikayat ang mga interesadong organisasyon na panoorin ang video (naka-embed sa ibaba). 

Maaari mong mahanap ang application sa ibaba ng video. Ito ay electronic lamang; hindi mo kailangang magbigay ng pisikal na kopya, at hindi mo na kailangang magpadala ng email kapag naisumite mo nang digital.   

Ang mga aplikasyon ay dapat isumite bago ang 5 ng hapon sa Pebrero 15, 2024. Ang mga late na aplikasyon ay hindi tatanggapin.  

Mag-abot sa MAC@snoco.org sa anumang katanungan.