Iba pang mga Panganib sa Kalusugan

Depende sa uri ng gamot na ginamit, ang mataas ay maaaring maikli at matindi (tulad ng heroin na karaniwang 15-30 minuto) o mas tumatagal (tulad ng morphine na karaniwang tumatagal ng 4-6 na oras).

Panandaliang epekto sa kalusugan:

 • Antok
 • Pagkahilo
 • Paranoya
 • Respiratory depression (mabagal na paghinga)
 • Pagduduwal

Pangmatagalang epekto sa kalusugan:

 • Pagduduwal at pagsusuka
 • Pagbaba ng tiyan at pagdurugo
 • Pagtitibi
 • Pinsala sa atay
 • Pinsala sa utak
 • Pag-unlad ng pagpapaubaya at pagtitiwala

Mayroon ding mga karagdagang epekto sa kalusugan kung ang gamot ay iniksyon. Kabilang dito ang mga problema sa puso (mga impeksyon), pulmonary embolism (mga namuong dugo sa baga), gangrene (kung ang lugar ng pag-iniksyon ay nahawahan), at mga talamak na impeksyon na dumaan sa dugo tulad ng viral hepatitis at HIV kung ang gumagamit ay gumagamit ng hindi sterile na karayom.

 

PAANO NANGYARI ANG MGA OVERDOSES