ติดต่อเรา

หากคุณมีองค์กรที่จะเพิ่มลงในรายการการรักษาหรือการสนับสนุน โปรดส่งอีเมลรายการต่อไปนี้ไปที่ opioids@snohd.org:

ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ เว็บไซต์
ประเภทของบริการที่นำเสนอ

หากคุณเป็นคนไร้บ้านและต้องการความช่วยเหลือในการออกจากถนนและทำความสะอาด โปรดติดต่อ outreach.SCSO@snoco.org