10 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับฝิ่น

ฝิ่นคืออะไร? ทำไมพวกเขาถึงเป็นอันตราย? คุณสามารถทำอะไรเพื่อป้องกันการละเมิด?
เรียนรู้ว่าจะโทรหาใครและจะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการเสพติดได้อย่างไร ตลอดจนวิธีพูดคุยกับลูกๆ ของคุณ พ่อแม่และผู้ให้บริการของคุณเกี่ยวกับฝิ่น