สำหรับนักการศึกษา

กำลังมองหา Narcan สำหรับโรงเรียนของคุณ? กรอกนี้ แบบคำขอ

ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในหลักสูตรและการวางแผนบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ฝิ่นและความผิดปกติของการใช้สารเสพติด ตลอดจนข้อมูลที่คุณสามารถแบ่งปันกับผู้ปกครองและผู้ดูแลได้

สถาบันแห่งชาติว่าด้วยแผนการสอนเรื่องยาเสพย์ติด & ตัวค้นหากิจกรรม
การป้องกันการดำเนินงาน
ความจริงเกี่ยวกับยาเสพติด
KidsHealth ในห้องเรียน
โครงการการใช้ยาในทางที่ผิด
รู้! จากกลุ่มพันธมิตรป้องกัน