คู่มือทรัพยากร Opioid Pocket และการ์ดแร็ค

แร็คการ์ด

ชั้นวางทรัพยากรฝิ่น – การ์ดดาร์ริงตัน

การ์ดแร็คทรัพยากร Opioid - Sky Valley

การ์ดแร็คทรัพยากร Opioid - Snohomish County

การ์ดทรัพยากร

ออกแบบมาให้พิมพ์บนกระดาษขนาด 8.5×11 สองด้าน พับครึ่งในแนวตั้ง แล้วพับครึ่งอีกครั้ง

บัตรทรัพยากรฝิ่น - ดาร์ริงตัน

บัตรทรัพยากรฝิ่น - Sky Valley

บัตรทรัพยากรฝิ่น - เขต Snohomish

ภาษาเพิ่มเติม