เขตสุขภาพสโนโฮมิช: มากถึง 80,000 การใช้ยาฝิ่นในทางที่ผิด (01/10/2019 Herald)

บางแห่งระหว่าง 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของชาว Snohomish County อาจติด opioids หรือใช้ในทางที่ผิด รายงานของ Snohomish Health District ประมาณการ

การศึกษาที่เผยแพร่เมื่อวันพุธพยายามหาจำนวนว่าปัญหายาเสพติดนั้นแพร่หลายมากเพียงใด เป็นหนึ่งในความพยายามครั้งแรกในประเทศ

พบว่าระหว่าง 5,000 ถึง 10,000 คนในเทศมณฑลสโนโฮมิชต้องทนทุกข์จากการเสพติด ซึ่งรายงานดังกล่าวเรียกว่า ความผิดปกติของการใช้ฝิ่น

มากกว่า…