Khu Y tế Snohomish: Có tới 80.000 lạm dụng opioid (01/10/2019 Herald)

Theo ước tính của một báo cáo của Quận Snohomish, có khoảng từ 5 đến 10 phần trăm cư dân của Quận Snohomish nghiện opioid hoặc lạm dụng chúng.

Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư đã cố gắng định lượng mức độ phổ biến của vấn đề ma túy. Đó là một trong những nỗ lực đầu tiên như vậy trong cả nước.

Nó phát hiện ra từ 5.000 đến 10.000 người ở Hạt Snohomish bị nghiện, mà báo cáo gọi là rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện.

Hơn…