Snohomish Health District: Hanggang 80,000 maling paggamit ng opioids (01/10/2019 Herald)

Sa isang lugar sa pagitan ng 5 at 10 porsiyento ng mga residente ng Snohomish County ay maaaring gumon sa mga opioid o maling ginagamit ang mga ito, isang pagtatantya ng ulat ng Snohomish Health District.

Sinubukan ng pag-aaral na inilabas noong Miyerkules kung gaano kalawak ang problema sa droga. Isa ito sa mga unang pagtatangka na gawin ito sa bansa.

Natagpuan nito sa pagitan ng 5,000 hanggang 10,000 katao sa Snohomish County ang dumaranas ng pagkagumon, na tinatawag ng ulat na opioid use disorder.

Higit pa…