Tuyên bố về khả năng tiếp cận

Snohomishoverdoseprevention.com coi khả năng tiếp cận kỹ thuật số là một chủ đề quan trọng cần xem xét trong bối cảnh kỹ thuật số ngày nay. Việc đảm bảo rằng snohomishoverdoseprevention.com của chúng tôi có thể nhận ra, hoạt động được và có thể hiểu được bởi những người bị một hoặc nhiều khuyết tật về thể chất hoặc nhận thức, dù là tạm thời hay vĩnh viễn, là điều quan trọng đối với chúng tôi. Để giúp chúng tôi đạt được và duy trì sự tuân thủ theo thời gian, chúng tôi đã cài đặt dịch vụ khắc phục do AI điều khiển Max Access do Online ADA, công ty hàng đầu quốc gia về dịch vụ tư vấn trợ năng kỹ thuật số tạo ra. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng tất cả người dùng có thể nhận thức, vận hành và hiểu nội dung được trình bày trên snohomishoverdoseprevention.com của chúng tôi. Max Access giúp chúng tôi đạt được mục tiêu đó bằng cách xác định nhiều vấn đề về khả năng tiếp cận, khắc phục một phần đáng kể các vấn đề đó và đưa ra báo cáo về các vấn đề còn lại yêu cầu khắc phục thủ công. Max Access quét trang web của chúng tôi hàng ngày để khắc phục và báo cáo các vấn đề.

Phản hồi & Khiếu nại Chính thức

Chúng tôi cam kết với khách hàng rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng tất cả người dùng đều có thể truy cập được các chức năng chính của snohomishoverdoseprevention.com. Tuy nhiên, kiểm tra và khắc phục tự động là những công cụ hạn chế không thể xác định mọi giới hạn về khả năng tiếp cận. Nếu vì bất kỳ lý do gì, bạn nhận thấy rằng một phần của nền tảng này không thể sử dụng được cho bạn hoặc có thể được cải thiện khả năng truy cập của nó theo một cách cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét phản hồi của bạn ngay lập tức và cẩn thận. 

Yêu cầu Công nghệ Web

Khả năng truy cập của snohomishoverdoseprevention.com dựa vào các công nghệ sau để hoạt động với sự kết hợp cụ thể của trình duyệt web và bất kỳ công nghệ hoặc plugin hỗ trợ nào được cài đặt trên máy tính của bạn:

  • HTML
  • WAI-ARIA
  • CSS
  • JavaScript

Những công nghệ này được dựa vào để phù hợp với các tiêu chuẩn tiếp cận được sử dụng.