10 điều cần biết về thuốc phiện

Tìm hiểu thêm về opioid

Opioid là gì? Tại sao chúng lại nguy hiểm? Bạn có thể làm gì để ngăn chặn lạm dụng?
Tìm hiểu cách gọi cho ai và cách giúp ai đó đang chống chọi với chứng nghiện, cũng như cách nói chuyện với con bạn, cha mẹ và nhà cung cấp của bạn về opioid.

Nội dung có thể tải xuống