Đối với nhà cung cấp & người đăng ký

Từ khám sàng lọc đến các cuộc hẹn tái khám và mọi thứ liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi là một chiến lược quan trọng trong việc chấm dứt đại dịch opioid. Dưới đây là một số tài nguyên để giúp bạn và đồng nghiệp của bạn luôn cập nhật các nguyên tắc mới và phương pháp hay nhất.

Trung tâm Giáo dục An toàn Thuốc phiện
Hướng dẫn lâm sàng về thuốc phiện của WSMA
Chương trình Giám sát Kê đơn của Tiểu bang Washington
Khóa đào tạo COPE của Trường Y UW
Washington Sàng lọc, Can thiệp ngắn gọn và Giới thiệu Điều trị (SBIRT)
Tiêu chuẩn của Tòa án Ma túy dành cho Người lớn
Hướng dẫn Nha khoa về Kê đơn Opioid để Kiểm soát Đau Cấp tính