Không có câu trả lời dễ dàng khi nói đến việc ngăn chặn đại dịch opioid. Trang web này được tạo ra để trở thành một cửa hàng tổng hợp cho các nguồn tài nguyên. Cho dù bạn đang cố gắng hiểu vấn đề, ngăn chặn cơn nghiện hay cứu một mạng sống, đây là nơi để tìm thông tin cho bước đầu tiên tiếp theo.

Yêu cầu đào tạo của Narcan cho các tổ chức

Nếu tổ chức của bạn muốn đào tạo Narcan, vui lòng điền vào biểu mẫu này và chỉ nhấp vào gửi một lần. Thao tác này sẽ không chuyển hướng bạn đến trang xác nhận nhưng biểu mẫu sẽ được gửi tới một nhân viên trong nhóm opioids từ…

Đọc thêm

Biểu mẫu quan tâm đào tạo Narcan cho cá nhân

Vui lòng đăng ký tại đây nếu bạn có thể tham gia khóa đào tạo tại Stilly Valley Health Connections vào ngày 2 tháng 3 từ 2-3 giờ chiều. Nếu bạn không thể tham dự các khóa đào tạo này, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và nhấp vào gửi…

Đọc thêm

Nói chuyện với tuổi trẻ

Trao đổi với giới trẻ về cách lựa chọn an toàn, thông minh về ma túy và rượu là điều quan trọng. Tuy nhiên, đôi khi người lớn cũng quên đề cập đến những rủi ro của việc sử dụng thuốc theo đơn. Cha mẹ và những người chăm sóc khác có vai trò quan trọng trong…

Đọc thêm

Fentanyl

Fentanyl là gì và nó trông như thế nào? Fentanyl là một loại thuốc phiện tổng hợp mạnh hơn morphin 80-100 lần và có nhiều dạng, chẳng hạn như bột, viên nén, viên nang, dung dịch, miếng dán và đá. Fentanyl khác nhau như thế nào…

Đọc thêm

Opioid là gì?

Opioid là hóa chất hoặc thuốc hoạt động trên một phần cụ thể của não được gọi là các thụ thể opioid. Cơ thể chúng ta thực sự sản xuất một lượng nhỏ opioid tự nhiên liên kết với các thụ thể đó để giúp chúng ta đối phó với cơn đau và bình tĩnh…

Đọc thêm

Chấm dứt sự kỳ thị và tại sao nó lại quan trọng

Kỳ thị là gì? Sự kỳ thị tạo ra niềm tin rằng một số đặc điểm cá nhân hoặc con người là xấu, nguy hiểm hoặc yếu ớt và làm mất giá trị trải nghiệm của người đó. Sự kỳ thị bảo lưu những định kiến, thành kiến và sự phân biệt đối xử có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của một người, và do đó,…

Đọc thêm

Tìm cách điều trị hoặc hỗ trợ

Thẩm định, lượng định, đánh giá? Giải độc? Điều trị nội trú hay ngoại trú? Có thể khó định hướng các dịch vụ và lựa chọn điều trị khác nhau dành cho những người mắc chứng nghiện. Nhấp vào đây để tìm hiểu cách hiểu về các loại dịch vụ và tài nguyên có sẵn…

Đọc thêm

Tin tức & Cảnh báo

Đọc tin tức mới nhất và các cảnh báo khác! TÌM CÁCH ĐIỀU TRỊ HOẶC HỖ TRỢ

Đọc thêm

Dữ liệu

Báo cáo thời điểm về các chất dạng thuốc phiện trong 7 ngày (tháng 7 năm 2019) Báo cáo thời điểm 7 ngày về chất thuốc phiện trong thời gian (tháng 7 năm 2018) Ảnh chụp nhanh về dịch bệnh opioid ở hạt Snohomish (tháng 11 năm 2017) Thu thập dữ liệu thời điểm 7 ngày (tháng 7 năm 2017) Liên quan đến quá liều chất opioid Thăm ED (Tháng 6-Tháng 8 năm 2017)…

Đọc thêm