Heroin so với Thuốc phiện theo toa

Heroin được tạo ra vào cuối những năm 1800 được coi là một chất thay thế “an toàn hơn” cho morphin. Tuy nhiên, cấu trúc phân tử của heroin và opioid theo toa giống nhau đến mức não của bạn không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai loại thuốc này. Điều gì có thể cho biết sự khác biệt? Ví của bạn. Thuốc phiện theo toa có thể là $80 hoặc hơn trên đường phố, trong khi heroin có thể thấp đến $10.

Heroin thường được tiêm, thay vì nuốt, hít hoặc hút. Một nghiên cứu gần đây được tiến hành bởi Viện lạm dụng rượu và ma túy của Đại học Washington phát hiện ra rằng trong số những người tiêm chích ma túy đã sử dụng heroin trong vòng 3 tháng qua, 57% cho biết họ đã “mắc vào” opioid theo toa trước khi thử heroin.

Để tìm hiểu thêm về heroin, hãy xem phim tài liệu trực tuyến của Tổ chức cho một thế giới không có ma túy “Sự thật về Heroin.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ OPIOIDS THAY ĐỔI BRAIN