Báo cáo mới ước tính 5.000-10.000 người mắc chứng rối loạn sử dụng opioid ở Hạt Snohomish (01/09/2019 KIRO7)

Báo cáo của Khu Y tế Snohomish công bố hôm thứ Tư ước tính rằng có từ 5.000 đến 10.000 người ở Quận Snohomish mắc chứng rối loạn sử dụng opioid. Ước tính có thêm 35.000 đến 80.000 người đang lạm dụng opioid. 

Hơn…