Dữ liệu cho thấy số người chết do dùng quá liều tăng đột biến trong thời gian đại dịch ngừng hoạt động (26/8/2020 Herald)

Dữ liệu mới cho thấy đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khác - nghiện ma túy. Ở hạt Snohomish, nhiều người chết vì sử dụng ma túy quá liều trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 so với tất cả năm 2019, theo dữ liệu từ Snohomish Health District. Các chuyên gia cho biết, sự lo lắng và cô lập cũng như sự hỗ trợ lâm sàng hạn chế do đại dịch mang lại đã khiến việc đối phó với chứng nghiện càng trở nên khó khăn hơn. (Hơn…)