Chương trình hoàn trả thuốc an toàn đang được tiến hành (Sở Y tế WA, 21/11/2020)

Hôm nay là ngày chính thức của Washington's Chương trình Trả lại Thuốc An toàn, một nỗ lực tiên phong nhằm giảm việc lạm dụng, lạm dụng và ngộ độc thuốc. Chương trình này tạo ra một chương trình hoàn trả thuốc thống nhất, trên toàn tiểu bang, sẽ cung cấp cho cư dân Washington các lựa chọn miễn phí, thuận tiện và có trách nhiệm với môi trường để xử lý thuốc không mong muốn. Hộp thả vật lý có sẵn. Mọi người cũng có thể yêu cầu phong bì gửi lại qua thư miễn phí để họ không cần phải rời khỏi nhà để tham gia. (Hơn…)