Trao đổi với thanh thiếu niên về Fentanyl (12/02/2021 - Public Health Insider)

Với những tháng đầu tiên đi học đã ở phía sau chúng ta và những người trẻ tuổi đã quen với việc tái tương tác với các bạn cùng lứa tuổi của mình, đây là thời điểm thích hợp để trò chuyện cởi mở và trung thực với con của chúng ta về fentanyl. 
Loại ma túy tổng hợp mạnh mẽ này đã thay đổi bối cảnh sử dụng ma túy trong khu vực của chúng tôi. Vào năm 2015, chỉ có 3 người chết vì dùng quá liều liên quan đến fentanyl ở Quận King. Năm 2021, con số đó dự kiến sẽ lên tới 350 người trở lên. (Hơn…)