Họ đang tiếp cận những người vô gia cư ở quận phía bắc (30/03/2018 Herald Article)

ĐIỂM KHÓI - Hai nhân viên xã hội hiện đang kết hợp với cảnh sát ở Marysville và Arlington, mang đến Quận phía bắc Snohomish một chương trình văn phòng cảnh sát trưởng nhằm giúp những người vô gia cư tỉnh táo, thoát khỏi đường phố và bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của họ.

Vào sáng thứ Năm, sĩ quan Mike Buell của Marysville bước qua những chiếc gối bẩn thỉu, đồ lót màu hồng bị vứt bỏ và kim tiêm ma túy vương vãi trên những con đường mòn đẫm nước mưa trong khu rừng phía bắc của 172nd Street NE. Đằng sau anh ta là cảnh sát Ken Thomas của Arlington và các nhân viên xã hội - Rochelle Long, ở Marysville, và Britney Sutton, ở Arlington - những người mang ba lô nặng với đồ tiếp tế.

[Hơn…]