วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขปะทะกัน: การใช้สารเสพติดที่เชื่อมโยงกับความอ่อนแอของ COVID-19 (9/26/2020 ABC News)

ผู้ที่มีความผิดปกติในการใช้สารเสพติดอาจมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อและเสียชีวิตจาก COVID-19 ตาม การศึกษาล่าสุด ได้รับทุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติและตีพิมพ์ใน Molecular Psychiatry โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาพบว่าผู้ที่มีความผิดปกติในการใช้ฝิ่นและการติดยาสูบ มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโควิด-19 (มากกว่า…)