Binabanggaan ng mga krisis sa kalusugan ng publiko: Pag-abuso sa sangkap na nauugnay sa pagiging madaling kapitan ng COVID-19 (9/26/2020 ABC News)

Ang mga taong may karamdaman sa paggamit ng substance ay maaaring mas malamang na mahawa at mamatay sa COVID-19, ayon sa isang kamakailang pag-aaral pinondohan ng National Institutes of Health at inilathala sa Molecular Psychiatry. Sa partikular, nalaman ng pag-aaral na ang mga taong may opioid use disorder at tobacco addiction ay mas malamang na mamatay sa COVID-19. (Higit pa…)