Các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng xảy ra: Lạm dụng chất có liên quan đến tính nhạy cảm với COVID-19 (26/9/2020 ABC News)

Những người bị rối loạn sử dụng chất kích thích có thể dễ bị nhiễm và chết vì COVID-19 một nghiên cứu gần đây được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia và được xuất bản trong Molecular Psychiatry. Cụ thể, nghiên cứu cho thấy những người mắc chứng rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện và nghiện thuốc lá có nhiều khả năng tử vong vì COVID-19. (Hơn…)