Mga Kahilingan sa Pagsasanay ng Narcan para sa mga Organisasyon

Kung nais ng iyong organisasyon ang pagsasanay sa Narcan mangyaring punan ang form na ito at i-click ang isumite nang isang beses lamang. Hindi ka nito ire-redirect sa isang pahina ng kumpirmasyon ngunit ang form ay ipapadala sa isang empleyado sa pangkat ng opioid mula sa Snohomish County Health Department na makikipag-ugnayan sa iyo upang iiskedyul ang iyong pagsasanay.

Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, magkakaroon ang iyong organisasyon ng pag-unawa sa kung paano nakakaapekto ang mga opioid sa ating komunidad, kung ano ang maaari mong gawin upang makatulong na maiwasan ang sakit sa paggamit ng opioid, at kung paano tumugon sa isang labis na dosis ng opioid.

Kahilingan sa Pagsasanay ng Narcan para sa mga Organisasyon
Mangyaring punan ang form na ito upang humiling ng pagsasanay sa Narcan para sa iyong organisasyon.
Nakakatulong ito sa amin na maiangkop ang pagsasanay upang maging mas may kaugnayan para sa iyo at sa iyong trabaho.
Hinihiling namin na ang lahat ng mga kahilingan sa pagsasanay ay gawin 1 buwan nang maaga. Ang pagsasanay ay karaniwang tumatagal ng halos 1 oras.
Ang hybrid na format ay kung saan ang mga facilitator ay virtual at ang isang grupo ng mga kalahok ay magkasama nang personal, na nagbabahagi ng isang zoom screen.
Kung hindi ka humihiling ng personal na pagsasanay, maaari kang magpasok ng N/A