Mga Kahilingan sa Pagsasanay ng Narcan para sa mga Organisasyon

Kung gusto ng iyong organisasyon ng pagsasanay sa Narcan mangyaring punan ang form na ito at makikipag-ugnayan sa iyo ang isang empleyado sa pangkat ng opioid mula sa Snohomish Health District para iiskedyul ang iyong pagsasanay. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, magkakaroon ang iyong organisasyon ng pag-unawa sa kung paano nakakaapekto ang mga opioid sa ating komunidad, kung ano ang maaari mong gawin upang makatulong na maiwasan ang sakit sa paggamit ng opioid, at kung paano tumugon sa labis na dosis ng opioid.

Kahilingan sa Pagsasanay ng Narcan para sa mga Organisasyon
Mangyaring punan ang form na ito upang humiling ng pagsasanay sa Narcan para sa iyong organisasyon.
Nakakatulong ito sa amin na maiangkop ang pagsasanay upang maging mas may kaugnayan para sa iyo at sa iyong trabaho.
Ang hybrid na format ay kung saan ang mga facilitator ay virtual at ang isang grupo ng mga kalahok ay magkasama nang personal, na nagbabahagi ng isang zoom screen.