Yêu cầu đào tạo của Narcan cho các tổ chức

Nếu tổ chức của bạn muốn được đào tạo Narcan, vui lòng điền vào biểu mẫu này và một nhân viên trong nhóm opioid từ Khu Y tế Snohomish sẽ liên hệ với bạn để lên lịch đào tạo. Thông qua khóa đào tạo này, tổ chức của bạn sẽ hiểu được tác động của opioid đến cộng đồng của chúng ta như thế nào, những gì bạn có thể làm để giúp ngăn ngừa rối loạn sử dụng opioid và cách ứng phó với quá liều opioid.

Yêu cầu đào tạo Narcan cho các tổ chức
Vui lòng điền vào biểu mẫu này để yêu cầu đào tạo Narcan cho tổ chức của bạn.
Điều này giúp chúng tôi điều chỉnh chương trình đào tạo để phù hợp hơn với bạn và công việc của bạn.
Định dạng kết hợp trong đó điều hành viên là ảo và một nhóm người tham gia trực tiếp cùng nhau chia sẻ một màn hình thu phóng.