Pagbubuntis at Opioid Use Disorder

Pagbubuntis at Higit pa: Pagpapabuti ng mga Resulta ng Ina at Sanggol para sa Babaeng may Opioid Use Disorder

Sa pakikipagtulungan sa Skagit County Public Health, March of Dimes, Washington State Department of Health, North Sound Behavioral Health Organization, at Cardea Services, nag-host ang Snohomish Health District ng isang kumperensya upang tugunan ang pangangalaga sa ina at sanggol para sa mga babaeng may opioid use disorder. Ang kaganapan ay nakatuon sa mga doktor, nars, labor at delivery specialist, NICU/PICU hospitalists, midwife, doulas, lactation consultant, social worker, public health professional, treatment and recovery providers, at mga serbisyo ng suporta. Sa pagtatapos ng kumperensya, ang aming mga dumalo ay nagawang:

  • Suriin ang mga kasalukuyang uso para sa paggamit ng opioid at neonatal abstinence syndrome sa lugar
  • Alamin ang mga pinakamahuhusay na kagawian sa pagbibigay ng pangangalaga para sa mga buntis at mga ina ng magulang na may sakit sa paggamit ng opioid
  • Alamin ang pinakamahuhusay na kagawian sa pag-aalaga sa mga sanggol na ipinanganak na may neonatal abstinence syndrome
  • Tumanggap ng mapagkukunan at mga materyal na pang-edukasyon na ibabahagi sa mga kasamahan at/o mga pasyente
  • Alamin kung paano talakayin ang posibleng paggamit ng opioid sa kasalukuyan o bagong mga pasyente
    Unawain ang mga kinakailangang kinakailangan sa pag-uulat, at kung ano ang mangyayari pagkatapos mag-ulat

Ang mga presentasyon mula sa kumperensya ay makukuha sa ibaba:

Mga Babae, Sanggol, at The Opioid Epidemic
Ang Opioid Crisis sa Snohomish County
Pagtagumpayan ang Stigma nang may Habag at Pag-aalaga
Paggamot ng Medikasyon ng OUD sa Pagbubuntis
Panganganak, Pagpapasuso, at Postpartum Education
Ang Pamamahala ng mga Bata at Paglilingkod sa mga Buntis na Babae na may SUD
Mary Bridge Approach sa Neonatal Abstinence Syndrome
Homeward House Collaborative