Mang thai và Rối loạn Sử dụng Opioid

Mang thai và sau này: Cải thiện kết quả của bà mẹ và trẻ sơ sinh cho phụ nữ bị rối loạn do sử dụng opioid

Hợp tác với Y tế Công cộng Quận Skagit, March of Dimes, Bộ Y tế Bang Washington, Tổ chức Y tế Hành vi North Sound và Dịch vụ Cardea, Khu Y tế Snohomish đã tổ chức một hội nghị để giải quyết vấn đề chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh cho phụ nữ bị rối loạn sử dụng opioid. Sự kiện này hướng đến các bác sĩ, y tá, chuyên gia lao động & sinh nở, bệnh viện NICU / PICU, nữ hộ sinh, doulas, chuyên gia tư vấn cho con bú, nhân viên xã hội, chuyên gia y tế công cộng, nhà cung cấp dịch vụ điều trị và phục hồi cũng như các dịch vụ hỗ trợ. Vào cuối hội nghị, những người tham dự của chúng tôi có thể:

  • Xem xét xu hướng sử dụng opioid hiện tại và hội chứng kiêng cữ ở trẻ sơ sinh trong khu vực
  • Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về chăm sóc bà mẹ mang thai và nuôi con bị rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện
  • Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về chăm sóc trẻ sơ sinh mắc hội chứng kiêng cữ ở trẻ sơ sinh
  • Nhận tài nguyên và tài liệu giáo dục để chia sẻ với đồng nghiệp và / hoặc bệnh nhân
  • Tìm hiểu cách thảo luận về khả năng sử dụng opioid với bệnh nhân hiện tại hoặc bệnh nhân mới
    Hiểu các yêu cầu báo cáo bắt buộc và điều gì xảy ra sau khi báo cáo

Dưới đây là các bài trình bày của hội nghị:

Phụ nữ, trẻ sơ sinh và đại dịch opioid
Cuộc khủng hoảng thuốc phiện ở hạt Snohomish
Vượt qua sự kỳ thị bằng lòng nhân ái và sự quan tâm
Thuốc điều trị OUD trong thai kỳ
Sinh đẻ, cho con bú và Giáo dục sau sinh
Cơ quan Quản lý Trẻ em và Phục vụ Phụ nữ Mang thai mắc SUD
Phương pháp tiếp cận của Mary Bridge đối với Hội chứng kiêng khem ở trẻ sơ sinh
Homeward House Collaborative