Chia sẻ câu chuyện của bạn

Bạn có đang trong quá trình phục hồi? Bạn đã mất một người thân yêu để sử dụng quá liều? Có ai đó trong gia đình bạn đang đấu tranh với chứng rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện không? Chúng tôi đang tìm kiếm những cư dân của Quận Snohomish, những người sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của họ để chúng tôi có thể giúp chấm dứt sự xấu hổ và kỳ thị. Nếu bạn quan tâm, vui lòng chia sẻ càng nhiều càng tốt khi bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ trong các trường bên dưới.

 

=