HRSA Tài trợ cho Chương trình Ứng phó với Thuốc phiện cho Cộng đồng Nông thôn

Vào tháng 6 năm 2019, Khu Y tế Snohomish đã được trao tài trợ Lập kế hoạch cho Chương trình Ứng phó với Thuốc phiện cho Cộng đồng Nông thôn (RCORP) từ Cơ quan Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSA) thuộc Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Mục tiêu chung của RCORP là giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong liên quan đến rối loạn sử dụng chất gây nghiện (SUD) và rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện (OUD) nói riêng ở các cộng đồng nông thôn có nguy cơ cao trên khắp Hoa Kỳ. Điều này đạt được thông qua việc tăng cường và mở rộng các dịch vụ dự phòng, điều trị và phục hồi SUD / OUD để nâng cao khả năng tiếp cận điều trị và hướng tới phục hồi của người dân nông thôn.

Giải thưởng RCORP-Planning đã hỗ trợ Hiệp hội Dự án Ứng phó với Thuốc phiện ở Nông thôn Hạt Snohomish mới được thành lập, bao gồm các tổ chức phục vụ người dân nông thôn trong cộng đồng Darrington và Sky Valley. Với sự hỗ trợ của khoản tài trợ RCORP-Planning, nhóm các đối tác cộng đồng tận tâm này đã dành hàng giờ để lập kế hoạch làm thế nào để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của cộng đồng để ngăn ngừa, điều trị và hỗ trợ phục hồi cho các cá nhân mắc SUD và OUD. Liên hợp đã hoàn thành Phân tích Khoảng cách Cộng đồng chi tiết, Kế hoạch Chiến lược và Kế hoạch Phát triển Lực lượng Lao động để hướng dẫn công việc này. Sau nhiều tháng lập kế hoạch, Consortium đã nộp đơn xin và được trao tài trợ RCORP-Thực hiện, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2020.  

Các thành viên hiệp hội trong cuộc họp tại Khu Y tế Snohomish (tháng 2 năm 2020)

Nguồn tài trợ RCORP-Thực hiện sẽ cho phép Khu Y tế Snohomish và Hiệp hội giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong liên quan đến SUD và OUD trong các cộng đồng thuộc Quận Snohomish nông thôn của chúng tôi. Điều này sẽ đòi hỏi sự tập trung có chủ đích vào việc phòng ngừa SUD tập trung vào thanh thiếu niên bằng cách sử dụng các chiến lược dựa trên bằng chứng; có tác dụng ngăn ngừa quá liều và các tai biến lây nhiễm giữa những người sử dụng ma túy; nâng cao năng lực của cộng đồng trong việc điều trị SUD / OUD hiệu quả; và một hệ thống hỗ trợ khôi phục mạnh mẽ. Nó cũng sẽ yêu cầu giáo dục cộng đồng về nghiện ngập, các vấn đề sức khỏe tâm thần và các lựa chọn điều trị cho SUD / OUD để giải quyết sự kỳ thị và các rào cản khác mà cá nhân gặp phải trong việc tiếp cận các dịch vụ quan trọng. Dự án SCROR sẽ giải quyết nhu cầu của các cá nhân trong khu vực dịch vụ nông thôn, những người có nguy cơ mắc bệnh, đã được chẩn đoán, đang điều trị và / hoặc đang phục hồi sau OUD. Để đáp ứng tất cả các hoạt động dự án cần thiết, và để đảm bảo tác động rộng rãi và lâu dài của các nỗ lực của chúng tôi, dự án của chúng tôi cũng sẽ tham gia với các gia đình và người chăm sóc của các cá nhân mắc SUD / OUD, và các thành viên cộng đồng khác sống ở các khu vực dịch vụ nông thôn.

Các thành viên hiện tại của Liên danh Dự án SCROR:

 • Dự án Tiếp cận AIDS / Chương trình Trao đổi Ống tiêm Hạt Snohomish
 • Thành phố Sultan
 • Trung tâm Y tế Cộng đồng của Hạt Snohomish
 • Liên minh cộng đồng can thiệp và ngăn ngừa Darrington
 • Học khu Darrington
 • EvergreenHealth Monroe
 • Lựa chọn lý tưởng
 • Liên minh cộng đồng Monroe
 • Nhóm y tế Providence
 • Trung tâm sức khỏe cộng đồng Sea Mar - Phòng khám sức khỏe hành vi Monroe
 • Sở Quản lý Khẩn cấp Quận Snohomish
 • Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Snohomish
 • Khu Y tế Snohomish
 • Thư viện Sno-Isle
 • Học khu Sultan
 • Thị trấn Darrington

Các thành viên của Hiệp hội HRSA và sinh viên MPH của Đại học Washington tại cuộc họp thứ hai (tháng 11 năm 2019)